หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 808,195 ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ

ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 05/06/2562 20:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 535 PRINT

ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ

               วันนี้ (5 มิ.ย. 62) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ 9 บุคคลต้นแบบ และ 11 องค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 “Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) Dr. Isabelle Louis รองผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก (United Nations Environment Programme: UNEP) และ H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย

              นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme หรือ UNEP) รณรงค์ภายใต้คำขวัญ Beat Air Pollution” หรือที่ประเทศไทยใช้คำขวัญรณรงค์ว่า “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” เพื่อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งเป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก โดยพบว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปี มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน หรือทุก 1 ชั่วโมง จะมีผู้เสียชีวิตราว 800 คน และยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน จึงถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันตั้งแต่ตอนนี้ ในการป้องกันและแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้บริการรถยนต์สาธารณะและยานยนต์ไฟฟ้า ลดการเผาในที่โล่ง จัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธี ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ต้นไม้ดูดซับฝุ่นละออง เปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศใส เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของพวกเราและคนรุ่นต่อๆ ไป

              ปลัด ทส. กล่าวต่อว่า ในวันนี้ เป็นความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเช้า ทั้งปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“บทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศระดับประเทศ” โดยรศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหามลพิษคุณภาพอากาศ” โดยผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย โครงการ SWITCH – Asia, UNEP ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) กรมการขนส่งทางบก หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จ.ลำปาง รวมทั้งนิทรรศการความรู้จาก 19 หน่วยงาน ได้แก่ UNEP, UHT, SCG, บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GRACZ) ตลอดจนหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวเสริมว่า การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัว มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ และเชิดชูเกียรติบุคคล ดารานักแสดง รวมทั้งองค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปีนี้ มีบุคคลได้รับรางวัล จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานบริหารโครงการ “ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์และนักวิชาการ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นายคิดดี คนธรรมดี โครงการ “6 ล้านก้าว เพื่อไทยใสสะอาด” และดารา นักแสดง พิธีกร นักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวเขมอัปสร สิริสุขะ นางสาวจรินทร์พร จุนเกียรติ นายเจษฎาภรณ์ ผลดี นางสาวศิรพันธ์ วัฒนจินดา นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ ร่วมด้วย 11 องค์กรต้นแบบ ได้แก่ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management (PPP Plastic) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เอก – ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) มูลนิธิอันดามัน (Save Andaman Network – SAN) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าราชบุรี) และ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

pic1 pic2 pic3 pic4