หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 808,178 ขยายเวลาส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (ภายใต้หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562

ขยายเวลาส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (ภายใต้หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 04/06/2562 14:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 1713 PRINT

ขยายเวลาส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒
  (ภายใต้หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม) 
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562


pic1
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง