หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,186 สส.จัดอบรมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ”

สส.จัดอบรมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 31/05/2562 20:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 326 PRINT

สส.จัดอบรมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ”

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วย นางสาวผกาภรณ์ ยอดปลอบ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ ร่วมให้ความรู้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง