หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 775,826 สส.ยกระดับโรงเรียนสุดารักษ์บางเขน โรงเรียนปลอดขยะถ้วยพระราชทานฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ Zero Waste School

สส.ยกระดับโรงเรียนสุดารักษ์บางเขน โรงเรียนปลอดขยะถ้วยพระราชทานฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ Zero Waste School
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 31/05/2562 20:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 219 PRINT

สส.ยกระดับโรงเรียนสุดารักษ์บางเขน โรงเรียนปลอดขยะถ้วยพระราชทานฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ Zero Waste School

             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste School) แห่งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ กทม.ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2561 ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ ระดับประถมศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรชุมชน โดยมี นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

pic1 pic2 pic3 pic4
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง