หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,854 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือ เรื่อง การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในทางจัดการและประเมินป่านิเวศ และพัฒนารูปแบบป่านิเวศ เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ณ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือ เรื่อง การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในทางจัดการและประเมินป่านิเวศ และพัฒนารูปแบบป่านิเวศ เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ณ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 28/05/2562 18:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 121 PRINT

TAG ที่เกี่ยวข้อง