หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,174 สส ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมเชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ชุมชนคลองเตย

สส ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมเชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ชุมชนคลองเตย
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 15/05/2562 16:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 401 PRINT

สส ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมเชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ชุมชนคลองเตย

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชน ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนําคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย ณ ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครโดยมี นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมเดินรณรงค์
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง