หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 742,396 ประกาศร่าง TOR จัดจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 15-21 พฤษภาคม 2562 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1303 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR จัดจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ 15-21 พฤษภาคม 2562 โทรสอบถาม 02-2788400 ต่อ 1303 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 15/05/2562 15:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 28 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง