หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,085 สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 3

สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 3
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 14/05/2562 16:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 198 PRINT

กำหนดการ
 โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 3
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
*************************************
 
เวลา 09.00 – 09.15 น.                   - ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
                                                    และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                                          พร้อมกัน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3
                                          อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                                                                     
เวลา 09.15 – 10.00 น.                   - ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป
                                                  - สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 
เวลา 10.00 – 11.00 น.                   - พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์  เรื่อง วันวิสาขบูชา
                                                  - ปฏิบัติธรรม
 
เวลา 11.00 – 12.00 น.                   - ถวายภัตตาหารเพล
                                                  - กรวดน้ำ รับพร
                                                  - เสร็จพิธี
 
 
หมายเหตุ      เวลา 10.30 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 
TAG ที่เกี่ยวข้อง