หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,190 สส.รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (CENTRAL Group) เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สส.รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (CENTRAL Group) เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 10/05/2562 12:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 248 PRINT

สส.รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (CENTRAL Group) เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

              วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (CENTRAL Group) เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาทจาก  คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้สภากาชาดไทยต่อไป ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้อง