หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 661,143 ทส.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน บริบท ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทส.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน บริบท ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 07/05/2562 13:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 168 PRINT

ทส.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน บริบท ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน บริบท ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ และ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป้าหมายการพัฒนาเที่ยงยืน”

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง