หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 810,108 ประกาศกรมส่งเสริดเมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศกรมส่งเสริดเมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 30/04/2562 11:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 469 PRINT

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ดังนี้
1. นางสาวจริยา ชื่นใจชน ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
2. นางสาวสุพรรณี สุวรรณชาติ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้องชำนาญการพิเศษ