หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 807,164 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรายงานผลการศึกษาวิจัยชุดโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเมือง รอบ 6 เดือน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรายงานผลการศึกษาวิจัยชุดโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมเมือง รอบ 6 เดือน
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 24/04/2562 20:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 107 PRINT

TAG ที่เกี่ยวข้อง