หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 775,929 ทส.จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

ทส.จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 23/04/2562 15:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 326 PRINT

ทส.จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ในทุกกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช และองค์การสวนสัตว์  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรรณิการ์และห้องประชุมราชาวดี อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเน้นย้ำ 4 มาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดใช้ถุงพลาสติก โดยการ 1.“เลิก” เลิกใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย ตลาดสด 2.“ลด” ลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 3.“ใช้นวัตกรรมใหม่” โดยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนโฟมและถุงพลาสติก 4.“คัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี” เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า และที่สำคัญที่สุดคือพวกเราทุกคน ที่จะร่วมมือกันลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

pic1 pic2 pic3 pic4
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง