หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 699,475 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ)
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 10/04/2562 09:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 76 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง