หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 699,484 ทส.จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” และรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ประจำปี พ.ศ. 2561

ทส.จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” และรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ประจำปี พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/04/2562 19:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 312 PRINT

ทส.จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” และรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ประจำปี พ.ศ. 2561

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” และรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ให้กับบุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล และร่วมรดน้ำขอพรจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             สำหรับในปี พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีผู้ได้รับรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ได้แก่ นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , นายธนาพันธ์ สุกสอาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  และนางสาววันวิสาข์ สินทรัพย์ไพบูลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง