หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 831,887 สส. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย สามเณร จำนวน 17 รูป

สส. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย สามเณร จำนวน 17 รูป
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 05/04/2562 13:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 279 PRINT

สส. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย สามเณร จำนวน 17 รูป ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ ลานตัวG ชั้น1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
TAG ที่เกี่ยวข้อง