หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 699,534 งานสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ปีที่ 27

งานสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ปีที่ 27
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 04/04/2562 21:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 276 PRINT

งานสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ปีที่ 27

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สักการะศาลพระภูมิ พร้อมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายผ้าป่าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมทั้งรับบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทย และ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรี สส.” ประจำปี 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจประกอบไปด้วย กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ และสถานสงเคราะห์แรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด จำนวนรวม 62 คน และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์สร้างสุข
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง