หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 699,453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซำ้ได้ Reuseable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซำ้ได้ Reuseable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 04/04/2562 11:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 42 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง