หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,081 สส. ร่วมเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา

สส. ร่วมเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 25/03/2562 17:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 276 PRINT

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมข้าราชการพลเรือนดีเด่น
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา 
1เมษายน 

วันข้าราชการพลเรือน

สามารถรับชมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
  • ข้าราขการพลเรือนดีเด่น "คุณก่อเกียรติ ทองผุดง" คลิก
  • ข้าราขการพลเรือนดีเด่น "คุณก่อพงษ์ หงษ์ศรี"  คลิก
  • ข้าราขการพลเรือนดีเด่น "คุณจิราภรณ์ สีดาพล" คลิก
  • ข้าราขการพลเรือนดีเด่น "คุณช่อทิพย์ โคตโน" คลิก
  • ข้าราขการพลเรือนดีเด่น "รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ" คลิก
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น "คุณสุพร ธีรโรจน์ชาลี" คลิก
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น "พญ.นันทกา เทพาอมรเดช" คลิก
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น "คุณสุพร ธีรโรจน์ชาลี" คลิก
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น "คุณเพียรศรี ใจกันทา" คลิก
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น "คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร" คลิก
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น "คุณสุรีย์รัตน์ ธนากิจ"คลิก


TAG ที่เกี่ยวข้อง