หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 656,275 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ ในวันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา08.30-16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ สอบถาม โทร. 022788400 ต่อ 1303 ในวัน เวลา ราชการ

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ ในวันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา08.30-16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ สอบถาม โทร. 022788400 ต่อ 1303 ในวัน เวลา ราชการ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 14/03/2562 17:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 41 PRINT
  ไฟล์แนบ
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ทสม. ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ ในวันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา08.30-16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th, e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือ สอบถาม โทร. 022788400 ต่อ 1303 ในวัน เวลา ราชการ
วันที่ประกาศ : 14/03/2562 17:12 น.
ขนาด : 5.97 MB
TAG ที่เกี่ยวข้อง