หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,501 ทส.จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

ทส.จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 13/03/2562 16:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 427 PRINT

ทส.จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมอบรม เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ ได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย และให้เกิดความเข้าใจใจการดำเนินงานจิตอาสา ตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง