หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,816 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 11/03/2562 16:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 555 PRINT

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ รายนางวรวรรณ ประชาเกษม

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 

รายนางวรวรรณ ประชาเกษม ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้องระดับเชี่ยวชาญ