หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,904 เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน" ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน" ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 11/03/2562 13:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 603 PRINT

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 5 เมษายน 2562

              เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน"
ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562
ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี....
รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 5 เมษายน 2562
โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครแบบออนไลน์ด้วยตนเอง ได้ที่
https://www.deqp.go.th/service-portal/training-system/course-detail/?id=20622
TAG ที่เกี่ยวข้อง