หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 801,144 ประกาศรายชื่อเครือข่าย ทสม. และโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร

ประกาศรายชื่อเครือข่าย ทสม. และโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 28/02/2562 08:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 1292 PRINT
ประกาศรายชื่อเครือข่าย ทสม. และโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร ในการเข้าถึงแหล่งทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง