หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 699,208 สส.ร่วมเปิดตัวโครงการวาโก้ บราเดย์ ประจำปี 2562

สส.ร่วมเปิดตัวโครงการวาโก้ บราเดย์ ประจำปี 2562
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 21/02/2562 17:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 654 PRINT

สส.ร่วมเปิดตัวโครงการวาโก้ บราเดย์ ประจำปี 2562

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระ อุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และบริษัทไทยวาโก้จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการวาโก้ บราเดย์ ประจำปี 2562 “ บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม“ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  ณ บริเวณทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เพื่อเชิญชวนผู้หญิงไทยแสดงพลังรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำบราเสื่อมสภาพมาร่วมบริจาค เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายอย่างถูกวิธี โดยการเผาในระบบปิด ไร้เถ้า และเขม่าควัน และนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตปูนซีเมนต์ทดแทนการใช้ถ่านหิน ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับสตรีที่อยู่ในบ้านพักฉุกเฉินได้เมีอาชีพโดยวาโกจะมอบวัสดุที่ใช้ในการประกอบบรา นำไปประดิษฐ์เป็นชิ้นงานฝีมือ เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้

pic1 pic2 pic3
TAG ที่เกี่ยวข้อง