หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,097 สส.ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC lntegrity Awards) ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สส.ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC lntegrity Awards) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 18/02/2562 16:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 430 PRINT

  ไฟล์แนบ