หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,503 ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เรื่อง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เรื่อง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 15/02/2562 15:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 391 PRINT

ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เรื่อง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

สามารถรับชมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
  • หลักสูตรต้านทุจริต...ปลุกจิตสำนึกต้านโกง   คลิก
  • เกมโกงสังเวียนทุจริต  คลิก
  • โรคปิดหูปิดตาปิดปาก คลิก
  • แซงคิว คลิก
  • หัวหน้าพาโกง คลิก
  • ซื้อสิทธิ์ขายเสียง คลิก
  • คุณว่าใครชนะ คลิก
  • การบ้าน คลิกTAG ที่เกี่ยวข้อง