หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 717,585 สส. จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ลูกเสือ Geopark ประจำปีงบประมาณ 2562

สส. จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ลูกเสือ Geopark ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 14/02/2562 16:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 307 PRINT

สส. จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ลูกเสือ Geopark ประจำปีงบประมาณ 2562

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีการพัฒนากิจการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น ตั้งแต่ ปี 2552 และพื้นที่จังหวัดสตูลได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย จากองค์การ UNESCO โดยมีเยาวชนลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านลูกเสือ Geopark ซึ่งเป็นคณะลูกเสือที่มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านธรณีวิทยาประเทศแรก ได้สร้างความประทับใจให้ผู้ประเมินเป็นอย่างยิ่งโดย จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ลูกเสือ Geopark ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และพื้นที่อุทยานธรณีโลก เพื่อเสริมสร้างทักษะ การมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านอุทยานธรณีวิทยาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และชุมชนท้องถิ่นสู่ระดับโลก โดยมีนายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลกล่าวต้อนรับ นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปิดการอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตร และธงประจำกองแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 153 คน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง