หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,502 สส. จัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 2

สส. จัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 2
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 14/02/2562 11:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 220 PRINT

    กำหนดการ
โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข”ครั้งที่ 2
      ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
***********************************

เวลา 08.00 – 08.30 น.                   - ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                                            พร้อมกัน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
เวลา 08.30 – 10.00 น.                   - ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป
                                          - สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 
เวลา 10.00 – 10.30 น.                   - พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เรื่อง วันมาฆบูชา
 
เวลา 10.30 – 11.00 น.                   - ปฏิบัติธรรม ( ทำสมาธิ ยืน เดิน นั่ง นอน )
                                          โดย พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
 
เวลา 11.00 – 12.00 น.                   - ถวายภัตตาหารเพล
                                          - กรวดน้ำ รับพร
                                          - เสร็จพิธี

TAG ที่เกี่ยวข้อง