หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 830,903 เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA)

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA)
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 11/02/2562 11:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 498 PRINT

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตร การประยุกต์ใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA)
ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รับสมัครวันนี้ - 20 มิถุนายน 2562 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครแบบออนไลน์ด้วยตนเอง ได้ที่ pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง