หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 742,417 ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 8-13 ก.พ.. 62 โทร. 022788400 ต่อ 1706 หรือ e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th

ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 8-13 ก.พ.. 62 โทร. 022788400 ต่อ 1706 หรือ e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 11/02/2562 08:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 58 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง