หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 856,729 ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 08/02/2562 10:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 473 PRINT

ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 37 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 76 ส่วนความร่วมมือภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 37 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่

2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 76 ส่วนความร่วมมือภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกยื่นแบบคำขอ ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) พร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือก ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 6 ชุด
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่นี่

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้องชำนาญการพิเศษ