หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 742,439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาช่องทางเผยแพร่ผลการดำเนินงานบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดไฟป่าลดหมอกควันและการเผาในที่โล่งในพื้นที่วิกฤต โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาช่องทางเผยแพร่ผลการดำเนินงานบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดไฟป่าลดหมอกควันและการเผาในที่โล่งในพื้นที่วิกฤต โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 06/02/2562 10:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 40 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง