หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 856,748 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 28/01/2562 17:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 461 PRINT

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำแหน่งเลขที่ 83 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕62 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) ตำแหน่งเลขที่ 83 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้ที่สำนักงานเลขานุการกรม   ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ(เวลา 08.30 – 16.30 น.) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่นี่

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้องระดับเชี่ยวชาญ