หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 771,187 สส. ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กรและสารธารณชน (Declaration of intention to administrative organization with honesty toward officers and public)

สส. ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กรและสารธารณชน (Declaration of intention to administrative organization with honesty toward officers and public)
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 24/01/2562 17:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 311 PRINT

pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้อง