หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 717,579 สส. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

สส. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 07/01/2562 05:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 209 PRINT

สส. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ ”นำหลักธรรมมาใช้ในการทำงาน และกิจกรรมทำสถานที่ทำงานให้น่าทำงาน พร้อมทั้งพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดี และ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ พร้อมทั้งร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง