หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 699,505 สส. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2562

สส. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2562
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 01/01/2562 09:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 206 PRINT

สส. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2562 ทั้งนี้มีบรรดาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง