หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 808,193 สส. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน รับบริจาก และซื้อขายสินค้ากับตลาด Green

สส. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน รับบริจาก และซื้อขายสินค้ากับตลาด Green
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 26/12/2561 17:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 348 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน รับบริจากให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และซื้อขายสินค้ากับตลาด Green ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
TAG ที่เกี่ยวข้อง