หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 699,451 ทส. ร่วมดำเนินโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย

ทส. ร่วมดำเนินโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 10/12/2561 18:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 267 PRINT

ทส. ร่วมดำเนินโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมดำเนินโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน วัด โรงเรียน และกลุ่มนักพายเรือคายัคเพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำ รณรงค์และสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 10 – 23 ธันวาคม 2561 โดยเริ่มต้นที่ปากน้ำโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 10 จังหวัด ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร พร้อมทั้งมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเก็บขยะในแม่น้ำ เมื่อพายเรือผ่านแต่ละจังหวัด และได้มีพิธีเปิดโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย ในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง