หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 801,136 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 07/12/2561 16:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 509 PRINT

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รายชื่อ นางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
และนางจินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

  ไฟล์แนบ