หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 742,365 ทส.จัดประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และ. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น”

ทส.จัดประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และ. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 05/12/2561 19:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 301 PRINT

ทส.จัดประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และ. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น”

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมเวที “การประชุมประจำปีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” ประจำปี 2561 และการแถลงผลการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. 77 จังหวัด ประจำปี 2561 รวมถึงแนวทาง การพัฒนาบทบาทของเครือข่าย ทสม. โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางการดำเนินงาน และมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น” จำนวน 125 รางวัลโดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบรางวัล พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง