หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 806,074 สส. จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1

สส. จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 05/12/2561 16:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 264 PRINT

กำหนดการ
โครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 1
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์
ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
*************************************
 
เวลา 09.00 น.    - ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพ
                           สิ่งแวดล้อม พร้อมกัน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์
 
เวลา 09.15 น.    - ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป
                        - สวดมนต์ทำวัตรเช้า
 
เวลา 10.00 น.    - พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เรื่อง วันพ่อแห่งชาติ
                        - ปฏิบัติธรรม
                          โดย พระครูสังฆรักษ์ศุภชัย สุภชโย
                                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
 
เวลา 11.00 น.    - ถวายภัตตาหารเพล
                        - กรวดน้ำ รับพร
                        - เสร็จพิธี
TAG ที่เกี่ยวข้อง