หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 849,731 สส. จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

สส. จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 30/10/2561 17:08 น. จำนวนผู้เข้าชม 397 PRINT

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
TAG ที่เกี่ยวข้อง