หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 807,068 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 25/10/2561 15:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 1047 PRINT
  ไฟล์แนบ