หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,763 สสร.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

สสร.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน วันที่ประกาศ : 22/10/2561 11:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 166 PRINT

จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริวณอาคาร และโดยรอบอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
TAG ที่เกี่ยวข้อง