หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 849,711 เอกสารประกอบการสัมมนา "GIS ยุคใหม่และการใช้ประโยชน์เพื่อการสนันสนุน Digital government"

เอกสารประกอบการสัมมนา "GIS ยุคใหม่และการใช้ประโยชน์เพื่อการสนันสนุน Digital government"
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 02/10/2561 14:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 459 PRINT
 เอกสารประกอบการสัมมนา "GIS ยุคใหม่และการใช้ประโยชน์เพื่อการสนันสนุน Digital government"
                      

1.GIS ยุคใหม่กับการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0
ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(สทอภ.)
>>> คลิก <<<

2.GIS ในยุคของ Big Data
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม  ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการดิจิทัลและนวัตกรรมอาวุโส
ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
>>> คลิก <<<

3.พัฒนาการของ GIS กับการประยุกต์ใช้งานที่ง่ายขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์  ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
>>> คลิก <<<

4.ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(GIS For PEA One Touch Service)
นางสาวกัลยา ศรีม่วง รองผู้อำนวยการกองแผนที่ระบบไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า 
>>> คลิก <<<

5.Gis กับชีวิตยุค Digital 
ดร.ภัทระ เกียรติเสวี  ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเมตามีเดีย 
>>> คลิก <<<


TAG ที่เกี่ยวข้อง