หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,758 สส. ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สส. ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 25/09/2561 10:48 น. จำนวนผู้เข้าชม 399 PRINT

ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายคณาภัทตต์ หินอ่อน พนักงานขับรถ สำนักงานเลขานุการกรม เก็บกระเป๋าเงิน ของนางสาวศศิวิมล​ สิงห์ทา เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ที่ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี และได้นำส่งคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์นี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นการแสดงออกถึง พื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่น่าชื่นชมและยกย่อง นับเป็นแบบอย่างการทำความดี สมควรขยายผลความดี ออกไปให้เป็นที่รับรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่น 25 กันยายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
TAG ที่เกี่ยวข้อง