หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,753 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเสวนา “พี่สอนน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันอนาคต สส.”

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเสวนา “พี่สอนน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันอนาคต สส.”
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 23/08/2561 17:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 323 PRINT

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเสวนา “พี่สอนน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันอนาคต สส.” โดยนายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ดร.อนงค์ ชานะมูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต การทำงานราชการที่ยาวนาน และการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม จนประสบความสำเร็จทั้งในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง