หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,781 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "พี่สอนน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันอนาคต สส."

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "พี่สอนน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันอนาคต สส."
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 21/08/2561 09:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 405 PRINT

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวกล้อม ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม "พี่สอนน้องสร้างสรรค์ แบ่งปันอนาคต สส." ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ทั้งนี้ ขอให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน QR Code ภายในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
 
 
pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง