หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,784 ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 14/08/2561 09:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 511 PRINT

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์

โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์
โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : โกงข้อสอบ (24 พ.ค. 2561)
  

โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ซื้อสิทธิ์ขายเสียง (24 พ.ค. 2561)

โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : หัวหน้าพาโกง (24 พ.ค. 2561)


โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง : โรคหัวหด (27 พ.ค. 2561)

โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง : มนุษย์เต่า (27 พ.ค. 2561)

โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง : เต่ากับคน (27 พ.ค. 2561)
TAG ที่เกี่ยวข้อง